Happy Chinese New Year 2017 – Year of the Rooster

Ji nian kuai le. Gongxi fa cai, xin nian ji xiang.

祝 大家, 鸡年吉祥, 新年快乐,恭喜发财。